“Eurocodes in RFEM – status mei 2012″

In April 2012 zijn de Eurocodes ingevoerd. Voor ingenieurs is het derhalve de komende periode een drukke tijd, omdat er veel nieuwe regels en methodieken geleerd en toegepast moeten worden. De nieuwe Eurocodes (EC) kennen namelijk naast de feitelijke normteksten, een groot aantal correctiebladen, annices en Nationale Bijlages. Om de ingenieur op een duidelijke wijze te informeren omtrent de vigerende EC-normen en de implementatie van de normen in RSTAB/RFEM heeft RFEM Nederland een A3-overzicht gemaakt van de vigerende normen, correctiebladen (C-Bladen), annices (A-bladen) en Nationale Bijlage. Op dit overzicht staat ook de publicatiedatum en de prijs van de norm, zoals deze bij de NEN bekend is, vermeld. In de laatste kolom bevindt zich de informatie omtrent de implementatie in RFEM/RSTAB en/of een eventuele module. Van tijd tot tijd zullen wij het blad bijwerken. Op het overzicht vindt u de datum dat het blad het laatst is bijgewerkt.

Voor het overzicht, klik hier voor het meest actuele overzicht: A3-overzicht in PDF-formaat. (bijgewerkt mei 2012)

Comments are closed.